Pro 1 kg Fleisch

  • 20g Pökelsalz
  • 3 - 4g Pfeffer
  • 1g Ingwer
  • 2g Kümmel ganz
  • 2g Kümmel
  • 2g Piment

bei Paprikawurst zusätzlich

  • 14 g Paprika scharf
  • 15 g Paprika edelsüß, dafür

Kümmel grob weglassen

Knacker nach dem Trocknen in den Kaltrauch hängen.